Spolupráca s trénerom

Je pre vás vhodná, ak si neviete rady s tréningom, nie ste si istí či trénujete “správne” alebo chcete dostať svoju výkonnosť na vyššiu úroveň. Často si aj skúsenejší cyklista kladie otázky: Nerobím toho v tréningu málo? Nerobím toho veľa? Nechcelo by to dlhšiu pauzu? Jazdím dosť intenzity? Vtedy môže padnúť na úžitok konzultácia s niekým, kto sa výkonnostnému tréningu tiež venuje. 

Spolupráca môže byť formou tréningového plánu, spoločných tréningov na bicykli a tiež formou silového a kompenzačného tréningu v posilňovni. Pred začatím spolupráce je vhodné  poskytnúť podrobné informácie o vás (ciele, zdravotný stav, časové možnosti, športová minulosť..). 

Tréningový plán:
Vhodná je celoročná spolupráca, kedy na základe individuálnych potrieb urobíme dlhodobejšiu osnovu prípravy. Minimálna doba spolupráce sú 3 mesiace. Pre efektívnejšiu spoluprácu je vhodné používať pri tréningu hrudný pás, prípadne wattmeter.

A) plán tvorený 1x za týždeň s tým, že v prípade potreby je priebežne upravovaný (zdravotný stav, počasie…) Cena 70€/mesiac. Vhodný pre ambicióznejších cyklistov, ktorý už majú “niečo odkrútené”

B) plán tvorený 1x za mesiac. Cena 45€/mesiac. V prípade potreby (napr. choroba) je možné plán upraviť. Tento plán je z môjho pohľadu pre začiatočníkov postačujúci

Silový a kompenzačný tréning v posilňovni

Trénujem v Ružinove na Bajkalskej ulici – Cityfitness. Cena individuálneho tréningu je 25€ + vstup do posilňovne si rieši klient. Po dohode je možný aj tréning dvojice. Ak ste cyklista, v rámci tréningu je samozrejmá aj konzultácia vašej vytrvalostnej prípravy. 

Spoločné tréningy na bicykli

Sú možné za dohodnutých podmienok v rámci našich klubových jázd. Možná je aj iná dohoda v závislosti od časových možností a vašej kondície.