Nina Andacká
Kategória: Kadetky

Jakub Slavkovský
Kategória: Masters A

 

Michal Hupka
Kategória: Junior

Dominik Koudelka
Kategória: Hobby

Miko N.
Kategória: Hobby

Klára Padúchová
Kategória: Staršie žiačky

Benjamin Ganobjak
Kategória: Hobby

Dominik Pastierovič
Kategória: Hobby

CKSLAVKO

Denis Giesser
Kategória: Hobby