O Klube

Cykloklub SLAVKO pre deti a mládež sme založili v roku 2019, s cieľom vychovať a podporovať mladých pretekárov. V Bratislave nie je momentálne pre mladých cyklistov veľa možností ako trénovať pod vedením trénera v skupine rovesníkov. Keďže sa trénerstvu venujeme niekoľko rokov a cyklistikou žijeme, rozhodli sme sa založiť vlastný klub, ktorý by toto poslanie plnil.