Ako darovať 2% z dane

Ako darovať 2% dane.

1. Ak Ste zamestnancom 

a) Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
b) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
c) Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 Eur.
d) Ako prijímateľa pre 2% uveďte naše občianske združenie CK SLAVKO BRATISLAVA (Na konci tejto stránky nájdete údaje potrebné pre poukázanie dvoch percent)
e) Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.

Ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše dve percentá zo zaplatenej dane uveďte naše občianske združenie CK SLAVKO BRATISLAVA. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3.32 Eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby–musí byť splnená podmienka minimálne 3.32 Eur pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú konci tejto stránky)
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Ste právnická osoba a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.
Ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie CK SLAVKO BRATISLAVA. Právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 Eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8.30 Eur na jedného prijímateľa.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.)
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie dvoch percent (2%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
IČO prijímateľa 2% vypisujte do kolóniek vo formulári zľava


Údaje potrebné pre poukázanie 2% OZ CK SLAVKO BRATISLAVA

Názov:CK SLAVKO BRATISLAVA
Forma:Občianske združenie
Rok registrácie:2020
  
IČO:52871053
Ulica:
Bajkalská 720/41
Mesto:
Bratislava-Ružinov
PSČ:82105