Ak chcete podporiť našu činnosť formou darovania časti vašich daní, nižšie nájdete návod a vopred vyplnené tlačivá. Za prípadnú podporu ďakujeme!

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 52871053
Právna f
orma: Občianske združenie
Obchodné meno: CK SLAVKO BRATISLAVA   
Ulica: Mostná ulica
Súpisné číslo: 447/12
PSČ: 930 21
Obec: Jahodná

 
Ako darovať 2% z dane

Ako darovať 2% dane.

1. Ak Ste zamestnancom 

a) Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

b)
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

c)
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
2.  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

d) Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

e)
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (bude nám oznámené meno a adresa odosielateľa, NIE poukázaná suma)

f) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (adresu si nájdete tu) alebo dajte nám do rúk, my to odovzdáme za Vás.

g) Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (Potvrdenie o odpracovaní si vyžiadajte u nás, radi Vám ho vystavíme)

h) Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

1. Ak ste si vybrali CK SLAVKO BRATISLAVA ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. 
Vypočítajte si: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V priložených tlačivách nájdete predvyplnené daňové priznania.
3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (bude nám oznámené meno a adresa odosielateľa, NIE poukázaná suma)

4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote na Finančnú správu alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska- adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (Potvrdenie o odpracovaní si vyžiadajte u nás, radi Vám ho vystavíme)

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Vopred vyplnené tlačivá na stiahnutie:
PDF – Daňové priznanie FO_A_2023
PDF – Daňové priznanie FO_B_2023

3. Ste právnická osoba a chcete nám darovať 2% zo zaplatenej dane.
Ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie CK SLAVKO BRATISLAVA. Právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 Eur na jedného prijímateľa.
1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane 
2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (nájdete aj v predvyplnenom tlačive):
Údaje potrebné pre poukázanie 2% OZ CK SLAVKO BRATISLAVA

Názov:CK SLAVKO BRATISLAVA
Forma:Občianske združenie
Rok registrácie:2020
  
IČO:52871053
Ulica:
Mostná ulica 447/12
 
Mesto:
Jahodná
PSČ:93021

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.