Členstvo v klube 

Členom sa môžu stať deti, výkonnostní cyklisti, hobby cyklisti. Všetci členovia majú možnosť zúčastniť sa na spoločných klubových jazdách, ktoré sú otvorené pre všetkých členov. Každý člen si môže kúpiť klubový dres značky Alé a reprezentovať náš klub. Sme registrovaní v Slovenskom zväze cyklistiky a pravidelne sa zúčastňujeme pretekov.