Kódex pretekára SanaClis SLAVKO

1. Dodržiavam pravidlá cestnej premávky, rešpektujem a neohrozujem ostatných účastníkov cestnej premávky
2. Bicykel mám v dobrom stave, nechýbjú mi veci na opravu defektu
3. Nepožívam alkohol, omamné látky, dopingové látky
4. Som ohľaduplný a predvídam. Správam sa k ostatným tak, ako chcem, aby sa správali ku mne
5. Na tréningoch aj mimo nich jazdím predvídateľne a myslím aj na ostatných cyklistov
6. Na tréningoch rešpektujem pokyny trénera, rešpektujem pomalších spolujazdcov a snažím sa im na tréningu pomôcť
7. Snažím sa na spoločných tréningoch mať na sebe tímové oblečenie
8. Na pretekoch je mojou povinnosťou mať na sebe tímové oblečenie
9. Zdržím sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno cyklistického tímu SanaClis SLAVKO a partnerov klubu